Tapamme toimia

Tapamme toimia

Oulun piiri on Metsästäjäliiton jäsen. Piirin jäseniä ovat metsästysseurat jäsenineen sekä piirin henkilöjäsenet. (Piirin toimisto sijaitsee Oulaisissa Honkarannantie 765.)

Vaikuttaminen lähtee seuroista

Metsästäjäliitossa toimii noin 2600 rekisteröitynyttä yhdistystä, metsästysseuraa. Seurojen toiminta perustuu seuran sääntöihin ja yhdistyslakiin. Seura voi vaikuttaa liiton päätöksentekoon nimeämällä edustajat Metsästäjäliiton piirin vuosikokouksiin tai esimerkiksi tekemällä aloitteita, jotka käsitellään ensin piirihallituksessa ja viedään sen jälkeen liittokokoukseen. 


Piirit huolehtivat paikallisesta toiminnasta

Metsästäjäliitolla on 16 piiriä, joiden toiminta-alue kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Piirit ovat liiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Kussakin piirissä on toiminnanjohtaja ja piirihallitus. Oulun piirin toiminnanjohtaja on Kari Hyytiäinen.


Liittokokouksessa teemme tärkeimmät päätökset

Metsästäjäliitossa korkeinta päätäntävaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Oulun piiri saa lähettää kokoukseen kaksi edustajaa, joiden valtakirjan äänimäärä perustuu piirin jäsenmäärään. Liittokokouksessa hyväksytään talousarvio ja toimintakertomus sekä tulevan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Liittokokous myös nimeää liittohallituksen. 
 

Liittokokous nimeää liittohallituksen.


Liittohallitus toteuttaa liittokokouksen päätöksiä

Liittohallitus hoitaa liiton omaisuutta, päättää palkattavasta henkilökunnasta sekä tukee piirihallitusten toimintaa. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 16 jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Oulun piirin edustajat liittohallituksessa ovat Mikko Äijälä ja hänen varajäsenenään Henri Kinnunen. 

Lisätietoja:

Mikko Äijälä
Mikko Äijälä
Piirin puheenjohtaja
044 5118335
Kari
Kari Hyytiäinen
Piirin toiminnanjohtaja
0500 281874