AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖLUPAKOULUTUS JÄRJESTETTIIN YLIKIIMINGISSÄ

Parikymmentä metsästys- ja ammuntaharrastuksen aktiivia kokoontui to 28.9. paikalle Ylikiimingin Horsman majalle

kuulemaan Lotta Jaakkolan vinkit ampumaratojen ympäristöluvan hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Koulutuksessa käytiin läpi ympäristöluvan hakuprosessin eri vaiheet aina sen tarpeesta ja aloittamisesta loppuun viemiseen saakka.

Samalla saatiin loistavia apuja, että kuinka se saadaan pidettyä mahdollisimman selkeänä sekä vältetään turhia kustannuksia.

 

Kiitokset Lotalle todella mainiosta koulutuksesta, Ylikiimingin metsästysseuralle koulutuspaikasta sekä osallistujille erinomaisista kysymyksistä!